Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistka na auto

Riešite, aké poistenie by bolo vhodné pre vaše motorové vozidlo?

Povinné poistenie, ktoré musí uzavrieť každý držiteľ motorového vozidla je povinné zmluvné poistenie (PZP), čítajte viac informácií o PZP.

PZP kryje škody, ktoré spôsobíte svojim vozidlom inému na živote, zdraví alebo na majetku.

Pokiaľ rozmýšlate nad poistením, ktoré v prípade škodovej udalosti poskytne ochranu a finančnú náhradu vám, na výber máte nasledovné druhy poistenia:

Havarijné poistenie motorového vozidla - je dobrovoľné poistenie, ktoré chráni vozidlo pred škodami spôsobenými nesprávnym konaním poistneného, živelnými udalosťami, vandalizmom, krádežou, či stretom so zverou. Porovnať ceny havarijného poistenia online.

GAP, poistenie finančnej straty - poistenie, ktoré kryje rozdiel medzi všeobecnou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a jeho obstarávacou cenou, ktorý v prípade krádeže alebo totálnej škody nie je hradený z havarijného poistenia. Podmienkou uzavretia GAP je existencia havarijného poistenia daného vozidla.

Poistenie sedadiel - úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené osobám prepravovaným poisteným motorovým vozidlom.

Poistenie čelného skla (všetkých skiel) - najčastejšiu škodovú udalosť (rozbitie skla) si môžete poistiť samostanou poistnou zmluvou alebo prostredníctvom pripoistenia v PZP alebo v havarijnom poistení.