Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Územná platnosť

Poistenie platí na území všetkých členských štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte.

Ak spôsobíte škodu pri návšteve ľubovoľného členského štátu Systému zelenej karty, príslušná kancelária poisťovateľov v štáte nehody nahradí za vás túto škodu a následne požiada Slovenskú kanceláriu poisťovateľov o náhradu toho, čo plnila za vás.

>>> Uzavrieť najvýhodnejšie PZP online